MINDA MY POP UP SHOPS                             

21.9.2023          Bergö, Bergö Café o hantverk, Bredhällsv. 77, torsdag kl. 15-18.30

27-28.9.2023     Vörå, GB-gallerian, Vöråv. 6, onsdag-torsdag kl. 11-18

1-2.11.2023       Purmo, Sisbacka, Purmov. 316, onsdag-torsdag kl. 11-18